40
 

Test

4. Ünite / DOĞRUSAL DENKLEMLER / 1. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder
  • Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
  • Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
  • Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
  • Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir