40
 

Hakkımızda


Niçin tecrübeli öğretmenler ile öğretim programlarını ve kitaplarını hazırlama deneyimine sahip akademisyenleri bir araya getirerek TestVadisi online çalışma platformunu hazırladık?

Yeni öğretim programlarının temel amacı, okulda öğrenilen bilgi ve kavramların gündelik hayatta karşılaşılan olaylarla ilişkilendirilmesidir. Bu durum son yıllarda LGS sınavlarında fazla sayıda çıkmaya başlayan ve Yeni Nesil olarak adlandırılan Yaşam Temelli sorular ile kendini göstermektedir. LGS sınavlarının, öğretim programlarında belirtilen kazanımların doğasına uygun ve yaşamla ilişkilendirilmiş soru yapısına yöneldiği görülmektedir. Bu soruların; kavramların anlamlandırıldığı sabırlı okumayı gerektiren uzun paragraf sorularına dönüştüğü söylenebilir.

Bu soruları nasıl hazırladık?

• Alanında Uzman öğretmenler ile alan eğitiminde uzmanlaşmış akademisyenleri yeni öğretim programlarındaki kazanımlara uygun 2 dönem - 10 haftalık Yaşam Temelli Yeni Nesil soru hazırlama kursları ile bir araya getirdik.

• Yeni Öğretim programındaki kazanımların analizlerini, düzeylerini, ne tür sorular sorulabileceğini sınırlılıklar ile yoğun bir şekilde tartıştık.

• Kurs süresince PISA, TIMSS soru stillerine yakın yaşam temelli, yeni nesil LGS soruları hazırlayıp, hazırlanan soruları birlikte kritik ettik.

Platform ne tür sorulardan oluşmaktadır?

 • Kazanımların doğasına paralel olarak bu kitap;
 • Az sayıda klasik bilgi sorularını;
 • Çok sayıda yeni nesil yaşam temelli ve kavrama sorularını;
 • Yeni programların vurgu yaptığı tasarım sorularını;
 • Mantık ve muhakeme sorularını;
 • Üst düzey beceri gerektiren mücadele sorularını içermektedir.

TestVadisi online çalışma platformunun diğer LGS Test Kitaplarından farkı nedir?

 • Kazanım odaklı ders kitaplarındaki etkinliklerde hipotez ve sonuçlandıralım bölümündeki sorulara dayandırılması;
 • Hayatın içinden ve gerçek bağlamlarla ilişkilendirilmesi;
 • Mantık ve muhakeme gerektiren sorular içermesi;
 • Tecrübeli alan öğretmenleri ile alan eğitiminde araştırma yapan akademisyenlerin bir araya gelmesi ile hazırlanmış sorulardan oluşması;
 • Her ünite sonunda çözümünde üst düzey beceri gerektiren mücadele testlerini içermesi

Öğrencilerimize faydalar getirmesi dileğiyle...

Editör

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ