40
 

Test

2. Ünite / ZEKAT VE SADAKA / 3. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
  • Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
  • Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
  • Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
  • Maûn suresini okur, anlamını söyler.