40
 

Test

2. Ünite / DNA VE GENETİK KOD / DNA ve Genetik Kod

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar
  • DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir
  • DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder
  • Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.