40
 

Test

5. Ünite / KUR-AN'I KERİM VE ÖZELLİKLERİ / 1. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • İslam dininin temel kaynaklarını tanır.
  • Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır
  • Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.
  • Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler.