40
 

Test

DEPO SORULARI / DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ / 2. ÜNİTE

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika