40
 

Test

MATEMATİK / Deneme 5

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
 • Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 • Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır
 • Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 • Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.
 • Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
 • Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.
 • Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
 • Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
 • Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.
 • Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
 • Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.
 • Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.
 • Yüzde ile ilgili problemleri çözer.
 • Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
 • İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer
 • Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.
 • Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.
 • Alan ile ilgili problemleri çözer.
 • Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.
 • Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.
 • Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer