40
 

Test

MATEMATİK / Deneme 4

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
 • Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 • Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
 • Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 • Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.
 • Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
 • Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
 • Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.
 • Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.
 • Yüzde ile ilgili problemleri çözer.
 • Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.
 • İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer
 • Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.
 • Alan ile ilgili problemleri çözer.
 • Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.
 • Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.
 • Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
 • Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer