40
 

Test

MATEMATİK / Sarmal Deneme 2

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
 • Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 • Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
 • Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.
 • Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır
 • Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 • Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
 • Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
 • Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.