40
 

Test

4. Ünite / MADDE VE ENDÜSTRİ / Mücadele Testi

8. Sınıf
14 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır
  • Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
  • Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
  • Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
  • Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.
  • Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler
  • Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar
  • Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır.