40
 

Test

4. Ünite / MADDE VE ENDÜSTRİ / Kazanım Testi

8. Sınıf
14 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar
 • Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır
 • Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
 • Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
 • Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
 • Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.
 • Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
 • Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir.
 • Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.
 • Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler
 • Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar.