40
 

Test

DEPO SORULARI / DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ / 2. ÜNİTE

8. Sınıf
20 Soru
20 dakika