40
 

Test

DEPO SORULARI / DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ / 2. ÜNİTE

8. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
  • Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
  • Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
  • Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
  • Maûn suresini okur, anlamını söyler.
  • Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.