40
 

Test

4. Ünite / MADDE VE ENDÜSTRİ / Asitler ve Bazlar

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
  • Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler
  • Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.
  • Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır
  • Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.
  • Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır