40
 

Test

5. Ünite / IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ / 4. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder.
  • Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.
  • Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.
  • Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir.
  • Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.
  • İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler.
  • Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.
  • Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.