40
 

Test

4. Ünite / CÜMLEDE ANLAM / 4. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Metinle ilgili soruları cevaplar.
  • Metnin içeriğini yorumlar.
  • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  • Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.