40
 

Test

2. Öğrenme Alanı: KÜLTÜR VE MİRAS / 5. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.