40
 

Test

2. Öğrenme Alanı: KÜLTÜR VE MİRAS / 4. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
  • Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.