40
 

Test

1. Öğrenme Alanı: BİREY VE TOPLUM / 5. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
  • Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
  • Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
  • İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.