40
 

Test

4. Öğrenme Alanı: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
  • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
  • Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.