40
 

Test

SOSYAL BİLGİLER / Deneme 3

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
  • Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
  • Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.
  • Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
  • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
  • Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.