40
 

Test

SOSYAL BİLGİLER / Deneme 2

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
  • Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.
  • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
  • Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir.
  • Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.
  • Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.