40
 

Test

SOSYAL BİLGİLER / Deneme 1

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
  • Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
  • Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
  • Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
  • Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
  • Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar.
  • Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.
  • Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.