40
 

Test

7. Öğrenme Alanı: KÜRESEL BAĞLANTILAR / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular.
  • Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirir.
  • Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.
  • Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.