40
 

Test

5. Öğrenme Alanı: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
  • Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.
  • Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir.
  • Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.
  • Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.