40
 

Test

3. Öğrenme Alanı: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
  • Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.
  • Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.