40
 

Test

5. Ünite / ÇOKGENLER / 1. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.
  • Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.
  • Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.
  • Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
  • Alan ile ilgili problemleri çözer.