40
 

Test

6. Ünite / VERİ ANALİZİ / 1. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
  • Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.
  • Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
  • Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.