40
 

Test

Fen Bilimleri / Deneme 5

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Uzay teknolojilerini açıklar.
 • Yıldız kavramını açıklar.
 • Galaksilerin yapısını açıklar.
 • Evren kavramını açıklar.
 • Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
 • Mitozun canlılar için önemini açıklar.
 • Mayozun canlılar için önemini açıklar.
 • Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
 • Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.
 • Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.
 • Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
 • Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.
 • Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.
 • Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.
 • Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.
 • Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.
 • Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.
 • Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
 • İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.
 • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Bir bitki veya hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder.
 • Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer.
 • Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur.
 • Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir.