40
 

Test

Fen Bilimleri / Deneme 4

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.
 • Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
 • Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.
 • Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.
 • Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
 • Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.
 • Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.
 • Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
 • Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
 • Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.
 • Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.
 • Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.
 • Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.
 • Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
 • İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.
 • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer.
 • Elektrik akımını tanımlar.
 • Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir.