40
 

Test

Fen Bilimleri / Deneme 3

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Yıldız kavramını açıklar.
 • Galaksilerin yapısını açıklar.
 • Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
 • Mitozun canlılar için önemini açıklar.
 • Mayozun canlılar için önemini açıklar.
 • Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.
 • Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
 • Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
 • Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
 • Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.
 • Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.
 • Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.
 • Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
 • İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler.
 • İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.
 • Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar.
 • Elektrik akımını tanımlar.
 • Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir.
 • Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer.