40
 

Test

4. Ünite / YÜZDELER / 1. Test

7. Sınıf
12 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
  • Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.
  • Yüzde ile ilgili problemleri çözer.
  • Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.