40
 

Test

TÜRKÇE / Deneme 5

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
 • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Metinler arasında karşılaştırma yapar.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • Metin türlerini ayırt eder.
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
 • Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. (yazma)