40
 

Test

TÜRKÇE / Deneme 4

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
 • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
 • Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
 • Metin türlerini ayırt eder.
 • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. (Fiil çekim ekleri)
 • Yazdıklarını düzenler.