40
 

Test

TÜRKÇE / Deneme 3

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
 • Metnin konusunu belirler.
 • Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
 • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 • Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. (yazma)
 • Anlatım bozukluklarını tespit eder. (Anlam yönünden anlatım bozuklukları)
 • Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
 • Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.