40
 

Test

4. Ünite / CÜMLEDE ANLAM / 3. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
  • Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
  • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (yazma)