40
 

Test

TÜRKÇE / Sarmal Deneme 3

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. (Fiil çekim ekleri)
 • Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. (yazma)
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
 • Anlatım bozukluklarını tespit eder. (Anlam yönünden anlatım bozuklukları)
 • Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
 • Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
 • Metin türlerini ayırt eder.
 • Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.