40
 

Test

TÜRKÇE / Deneme 1

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
 • Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
 • Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
 • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
 • Anlatım bozukluklarını tespit eder. (Anlam yönünden anlatım bozuklukları)
 • Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.