40
 

Test

TÜRKÇE / Sarmal Deneme 2

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
 • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. (Fiil çekim ekleri)
 • Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
 • Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.