40
 

Test

4. Ünite / ORAN VE ORANTI / 4. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
  • Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
  • Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
  • Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.
  • Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.