40
 

Test

FEN BİLİMLERİ / Sarmal Deneme 2

7. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar.
 • Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.
 • Yıldız kavramını açıklar.
 • Galaksilerin yapısını açıklar.
 • Evren kavramını açıklar.
 • Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
 • Mayozun canlılar için önemini açıklar.
 • Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.
 • Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.
 • Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
 • Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.
 • Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.
 • Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
 • Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
 • Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
 • Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.