40
 

Test

9. Ünite / GÖRSEL OKUMA / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  • Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
  • Metnin içeriğini yorumlar.
  • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  • Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
  • Medya metinlerini değerlendirir.
  • Metinle ilgili soruları cevaplar.