40
 

Test

7. Ünite / PARAGRAFTA ANLAM / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Metnin konusunu belirler.
  • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  • Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
  • Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
  • Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
  • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
  • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (yazma)