40
 

Test

6. Ünite / ZARFLAR / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.