40
 

Test

5. Ünite / SÖZ GRUPLARINDA ANLAM / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
  • Metnin içeriğini yorumlar.
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
  • Metinle ilgili soruları cevaplar.
  • Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.