40
 

Test

1. Ünite / FİİLLER VE ANLAM ÖZELLİKLERİ / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
  • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
  • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (yazma)
  • Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.