40
 

Test

2. Ünite / KAREKÖKLÜ SAYILAR / 5. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
  • Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  • Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
  • Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  • Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler
  • Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
  • Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.