40
 

Test

2. Ünite / RASYONEL SAYILAR / 1. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır
  • Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
  • Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.
  • Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.