40
 

Test

6. Öğrenme Alanı: ETKİN VATANDAŞLIK / 4. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.
  • Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları analiz eder.
  • Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar.
  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir.