40
 

Test

3. Ünite / MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / 2. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
  • Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.