40
 

Test

6. Ünite / CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME / 3. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.
  • Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
  • Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar.